Phải công chứng các hợp đồng, giao dịch BĐS

Trong một số giao dịch, việc công chứng hợp đồng dân sự là bắt buộc. Tuy nhiên, có hợp đồng được công chứng theo yêu cầu của các bên liên quan. Vậy lý do gì mà mọi người nên công chứng hợp đồng trong giao dịch BĐS.

Thực tế, nhiều trường hợp mua bán nhà chỉ qua giấy tờ viết tay. Do vậy, khi có tranh chấp, hợp đồng này sẽ bị tòa án tuyên bố vô hiệu, người mua nhà có nguy cơ mất trắng cả nhà và tiền bạc. Nếu hợp đồng đó có công chứng, chứng thực theo quy định thì căn nhà sẽ hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của người mua mà không lo bị tranh chấp. Giả sử có tranh chấp sẽ được pháp luật bảo vệ.

5 992e
Công chứng giấy tờ có liên quan đến giao dịch BĐS có ý nghĩa
quan trọng về mặt luật pháp

Theo pháp luật hiện hành, ttừ Bộ luật Dân sự đến các luật chuyên ngành như Luật Đất đai, Luật Nhà ở đều có quy định một số hợp đồng về BĐS như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất,… bắt buộc phải công chứng.

Về mặt quy định của pháp luật, các giao dịch BĐS được công chứng sẽ đảm bảo về hình thức theo quy định tạo điều kiện để các giao dịch đó tiếp tục được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các bước tiếp theo.

Luật công chứng 2014 quy định rõ, hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan. Nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, ngoại trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

Việc công chứng các giao dịch về BĐS mang lại lợi ích cho các bên không chỉ về pháp lý mà còn về kinh tế, thương mại, Điều này cũng hạn chế được những ảnh hưởng, thậm chí là phá sản do những hợp đồng, giao dịch dân sự, thương mại tiềm ẩn những rủi ro do không được công chứng.

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *