Author Archives: Miếng dán rốn trẻ em

Tạo hình hộp sọ bằng kỹ thuật 3D

Nhờ những tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong y khoa, Bệnh viện (BV) Bà Rịa đã áp dụng thành công kỹ thuật 3D để tạo hình nắp sọ cho những bệnh nhân bị khuyết hộp sọ. Bệnh nhân Th. trước và sau khi phẫu thuật tạo hình hộp sọ bằng 3D-titanium. NÂNG CAO […]