Author Archives: blogphongcach.edu.vn

Nhiệt độ chế biến ảnh hưởng đến dinh dưỡng trong thực phẩm

Quá trình chế biến với nhiệt độ cao, các chất dinh dưỡng trong thực phẩm sẽ biến đổi đa dạng tùy thuộc mức nhiệt độ theo nguyên lý nhiệt càng cao, dưỡng chất càng giảm. Năng lượng sinh ra từ thực phẩm Năng lượng vào cơ thể dưới dạng hóa năng của thức ăn. Thức […]